Om materialet

varför och vad ska vi göra?

I AIK Hockeys skrift ”Den svartgula vägen” beskrivs AIK-stilen som ligger till grund för vårat värdegrundsarbete och som bildar en plattform för dig som ishockeyspelare att utgå ifrån för att nå ”Mitt bästa jag” som ishockeyspelare och människa. 

Därför ska hela föreningen genomgå ett värdegrundsarbete där alla ska vara delaktiga och på sikt hjälpa oss att få en bättre miljö att utbildas i. Hela föreningen ska följa en handlingsplan som berör olika teman för varje ålder.

1vit

Hur ska "Mitt bästa jag" genomföras?

Arbetet startar med ett introduktionsmöten. Därefter utbildas
ledare som i sin tur utbildar spelare och efter det följer vi upp och fortbildar alla inblandade. Det viktigaste är dock att vi alla tar del av våra riktlinjer och lever, verkar och arbetar varje dag efter, för och med vår värdegrund.

Läs utbildningsplanen för Mitt bästa jag >>

Se film för ledare

I AIK Hockey leds värdegrundsarbetet av Anders Gozzi och Jan Lindh tillsammans med alla ledare och spelare. Se ledarfilmen med Anders och Jan för att få veta mer om hur ”Mitt bästa jag” ska genomföras i föreningen och vad som förväntas av dig som ledare.